Forex Lanka නමින් මුදල් රැගෙන පාඨමාලා පවත්වන මෙම පුද්ගලයාගෙන් ප්‍රවශෙමි වන්න. 
update (2016/12/29)

මෑතක සිට ෆෙස්බුක් හා මුද්‍රීත මාධ්‍ය බාවිතා කරමින් Forex Lanka නමින් forex සමිබන්ධව මුදලට පාඨමාලා පවත්වන පුද්ගලයා විසින් අප වෙබි අඩවියේ සහ lakforex නම විවිධ අවස්ථාවන් වලදි භාවිතා කරමින් මෙම වංචාකාරි කටයුත්ත සිදුකරමින් පවතින බව අපිට තොරතුරැ ලැබි ඇත. 

නිතරම පවසන පරිදි lakforex අප විසින් පාඨමාලා පවත්වන්නට හෝ, වෙනත් කිසිදු කටයුත්තක් සදහා කිසිවෙකුත් පත්කර නොමැති බව තරයේ මතක තබා ගන්න. එසේම අප කිසිදු අවස්ථාවක කිසිවෙකුගෙන් කිසිදු මුදලක් අය කරනු නොලැබෙි. අප විසින් ලබා දෙන සියලුම සේවා නොමිලේ වන අතර එබැවින් මෙයාකාරයෙන් මොවුන් සිදුකරන්නේ සමිපුර්ණ වංචාවකි. 

Forex Lanka නැමැති වංචාකාරයන් සමග කිසිදු ආකාරයක ගණුදෙනුවක් සිදු නොකරන මෙන් අප ඔබට අවධාරණය කරමු. අප විසින් සමිපුර්ණයෙන්ම නොමිලේ අධ්‍යාපනය පිළිවෙලකට ලබා දෙන බැවින් ඔබට කිසිසෙත් අමතර මුදලක් ගෙවා පාඨමාලා හැදැරිමට අවශ්‍ය නැත. දැන ගැනීමට දෙයක් ඇතිනමි ඔනෑම අවස්ථාවක අප සමිබන්ධ කර ගෙන forex සමිබන්ධ උදවි ඔබට ලබා ගත හැකිය. මෙවැනි වංචාකාරයන් සමග සමිබන්ධ විමෙන් නැතිවන්නේ ඔබගේ මුදල්ම පමණි. එබැවින් මොවුන් විසින් අප නම භාවිතා කර ඔවුන්ගේ වංචාවන් සිදුකරගෙන ගියත් අප ඔවුන් සමග කිසිදු සමිබන්ධයක් නොමැති බව ඔබ තරයේ අවධාරණය කර ගන්න. පහතින් දක්වා ඇත්තේ ඔවුන්ගේ ෆෙස්බුක් ගිණුම වන අතර ඔවුන් විසින් අප ප්‍රසිද්ධ කර ඇති පොස්ටි උපයොගි කරගෙන තමන්ගේ විස්තර යොදා වෙනස් කර ඇති ආකාරයයි. Forex Lanka යනු අපගේ නිල ෆෙස්බුක් පිටුවෙි Username එකයි. එනිසා මොවුන් අප විස්තර භාවිතා කරමින් සිදු කරන්නේ 100% ක්ම වංචාවක් බව තරයේ මතක තබා ගන්න. 
lakforex අප වෙබි අඩවියේ නම භාවිතා කරමින්, මුදලට විවිධ පොත්පත් විකිණිමත්, CD තැටි විකිණිමත් , අප වෙබි අඩවියේ නියෝජිතයෙකු යැයි පවසමින් ඔබට ලාභ ලබා දෙන බව පවසා විවිධ පුද්ගලයන්ගෙන් මුදල් රැගෙන වංචා කරන පුද්ගලයෙකුත් පිළිබදව, අප වෙබි අඩවියේ පාඨමාලා යැයි පවසමින් රැ 6500 කට පාඨමාලා පවත්වන පිරිසකුත් පිළබදව අපට තොරතුරැ වාර්ථා වි ඇත. 

කරැණාකර මෙවන් වංචාකාරයන්ට හසුවීමෙන් වලකින්න. lakforex අප කිසිදු ආකාරයක පොත්පත් හා CD විකිණීමත්, ලාභ ලබා දෙන බව පවසමින් මුදල් ලබා ගැනීමක් හෝ මුදල් රැගෙන කිසිදු පාඨමාලාවක් පවත්වන්නේ නැත. අප වෙබි අඩවියෙන් සියලුම දෑ නොමිලේ ලබා දෙන අතර කිසිදු මුදලක් අප කිසිම සේවාවක් සදහා කිසිමවිටක අය කරන්නේ නැත. ඉහත ලාභ ලබා දෙන බව පවසමින් මුදල් වංචා කර පුද්ගලයා facebook වෙබි අඩවිය හරහා විවිධ පුද්ගලයින් වංචාවන්ට හසුකර ඇති බවත්, එසේ මුදල් ලබා දි ඇති පුද්ගලයින්ගේ මුදල් මොහු විසින් විනාශ කර ඇති බවත් අපට තොරතුරැ ලැබි තිබෙ. එබැවින් ඉහත සදහන් පුද්ගලයන් අප නම භාවිතා කරමින් සිදුකරන්නේ 100% ක්ම වංචාවක් බව අප තරයේ අවධාරණය කරමු. අප කිසිදු නියෝජිතයෙක් පත් කර නොමැති බවත්, ඔබ තරයේම මතක තබා ගන්න. 

එබැවින් ඉහත සදහන් කිසිදු ආකාරයක වංචාවකට හසු නොවන්න. ඔබට මෙි පිළිබදව යමක් විමසීමටට ඇතිනං අප වෙබි අඩවියේ සදහන් කර ඇති සමිබන්ධ කර ගැනිමෙි ක්‍රමයන් වලින් පමණක් අප හා සමබන්ධ වමට මතක තබා ගන්න. ඉන් පිටත වෙනත් ක්‍රම වලින් ඔබට යමෙක් සමිබන්ධ වි තෙරතුරැ විමසයි නං එය සමිපුර්ණයෙන්ම වංචාවක් විය හැක. එවන් වංචාවකට ඔබ හසුවි ඇතිනං එ සදහා අපගේ කිසිදු සමිබන්ධයක් හෝ වගකීමක් නොමැති බවද තරයේම මතක තබා ගන්න. එසේම යමෙක් මෙවැනි දෑ සමිබන්ධයෙන් ඔබගෙන් අසයිනමි කරැණකාර අප දැනුවත් කරන්න. 

එබැවින් මුදලට විකුණන, පොත්පත්, හා සීඩි වලටවත්, වැඩි ලාභ ලබා ගැනිමට වෙනත් පුද්ගලයින්ම මුදල් ලබා දි මුදල් නැති කර ගැනීමටවත්, මුදල් ගේවා පාඨමාලාවලට සහභාගි විමටවත් වැනි ක්‍රම වලට යොමු නොවන්න. ඔබට යමක් දැන ගැනිමට අවශ්‍යනමි අපගේ නිල සමිබන්ධ කර ගැනිමි ක්‍රමවලින් ඔනෑම අවස්ථාවක අප සමිබන්ධ කර ගත හැකි බවද මතක තබා ගන්න. 

නිල වශයෙන් අප සමිබන්ධ කර ගත හැකි ආකාරයන් අපගේ Contact Us පිටුවෙි සදහන් කර ඇත.
ඔබට යමෙක් දුරකථන ඇමතුමි හෝ ෆෙස්බුක් මැසේජ් හෝ, ඉමෙල් පනිවුඪ මගින් හෝ මෙි පිළබදව විමසයිනං කරැණාකර අප අමතා තහවුරැ කර නොගෙන මිසක් ඔවුන් සමිග කිසිදු ආකාරයක සමිබන්ධතාවයත් නොපවත්වන්න. අප අවවාදයන් නොසලකා ඔබ එසේ සමබන්ධ වමෙන් ඔබ වංචාවකට හසුවිය හැකිය. 
HTML Comment Box is loading comments...